Case study 1: financiering

Achtergrond: het bedrijf is werkzaam in de app wereld voor TVs. Succesvol en hard groeiend. De groei gaat explosief hard. Mooi, maar als gevolg meer klanten, transacties, investeringen, voorfinanciering en dus financiering.

Eerste uitdaging: extra vreemd vermogen bij de bank
Tweede uitdaging: interne organisatie
Permanente uitdaging: financieel beheer en cash flow management.

Inzet: eerste weken twee dagen per week, daarna een maand één dag, vervolgens een halve dag per week.

Een paar elementen uit de aanpak:
– verbetering in opstelling resultaten. Projectresultaten beter weergegeven.
– verbeterd overleg intern
– vastlegging van plan voor toekomst
– opstelling bedrijfsplan en financieringsaanvraag
– overleg met de bank
– identificatie kostenreductie
– cash flow forecast
– aanpassing betalingstermijnen contracten

Resultaat. Verbeterd cash flow managenent, kostenreductie, overeenstemming plannen, akkoord en financiering bank